IMF cảnh báo lãi suất cao kéo dài, kêu gọi thắt chặt tài khóa để kiềm chế lạm phát