Hoa Kỳ sẽ chi tiêu thêm 1.7 ngàn tỷ USD nữa, với ít trách nhiệm giải trình dân chủ