Tìm hiểu sâu hơn về khoản tiền 16 tỷ USD trong dự luật chi tiêu mới của chính phủ Mỹ