Hoa kỳ: Southwest Airlines hủy thêm 2,500 chuyến bay hôm 28/12 giữa những cảnh báo từ chính phủ liên bang