Hoa Kỳ tặng Nepal 2.2 triệu liều vaccine COVID-19 dành cho trẻ em