Hoa Kỳ: Thống đốc Virginia ngăn chặn nhà máy pin Ford vì lo ngại Trung Quốc