Họa sĩ biếm họa chính trị buộc phải rời Hồng Kông sau khi tác phẩm của ông thu hút sự chú ý của cảnh sát