Hội đồng trường theo phái bảo tồn truyền thống sa thải giám đốc học khu phụ trách giáo dục công lập, cấm CRT