Ông Trump công bố kế hoạch cứu vãn trường học từ ‘những kẻ điên cuồng cánh tả cấp tiến’