Hôm nay cựu TT Trump sẽ có mặt tại tòa án New York

Dự kiến cựu tổng thống ​​sẽ bị buộc tội vào lúc 2 giờ 15 chiều.