Hơn một nửa số người sinh ra ở ngoại quốc tại Hoa Kỳ sinh sống ở chỉ 4 tiểu bang và một nửa là công dân nhập tịch