Hồng Kông: Học viên Pháp Luân Công ngoài 70 tuổi được tuyên trắng án trong vụ kiện trưng bày bích chương