Trung Quốc: Gia đình bệnh nhân được bồi thường sau ca phẫu thuật cắt bỏ nội tạng không cần thiết

Những hành vi đáng ngờ của bệnh viện đã tiết lộ việc bác sĩ chẩn đoán sai cho bệnh nhân lớn tuổi này.