Hunter Biden đã nhờ cha viết thư giới thiệu cho con trai của đối tác kinh doanh người Trung Quốc