IMF thông qua gói cứu trợ gần 3 tỷ USD cho Sri Lanka