Sri Lanka nhận được sự hỗ trợ của Ấn Độ cho thỏa thuận IMF, đang chờ Trung Quốc chấp thuận