Ireland chứng kiến các ca nhiễm và tử vong vì COVID gia tăng dù có tỷ lệ chích ngừa cao nhất