Israel: Đa số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã được chích ngừa đầy đủ