Kế hoạch thuế tài sản mới của California nhắm vào giới nhà giàu ngay cả khi họ chuyển đến một tiểu bang khác