California: Dự luật cấm tài xế trẻ sử dụng các thiết bị điện thoại không cầm tay khi lái xe