Khai thác mỏ ‘xanh’ vấp phải sự phản kháng từ các nhà hoạt động môi trường