Trung Quốc trở thành mắt xích mơ hồ trong chuỗi cung ứng pin lithium của TT Biden