Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả Pháp: Các nghệ sĩ của Shen Yun ‘thấm nhuần nghệ thuật thiêng liêng này’