Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả Trung tâm Kennedy: Shen Yun có ‘Mối liên hệ rất chặt chẽ với Thần’