Khảo sát của Fed Dallas: CEO ngành dầu khí chỉ ra những thách thức về chuỗi cung ứng, lao động