Khảo sát của Yahoo: Facebook là ‘công ty tệ nhất năm 2021’