Khảo sát: Đa số người Mỹ xem quân đội Trung Quốc là một vấn đề, muốn có mối bang giao tốt hơn với Đài Loan