Những nhà cách mạng ‘Tân Chủ nghĩa Cộng sản’ xúi giục các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine tại Đại học Columbia

Họ đang kêu gọi “cuộc cách mạng bạo lực … vào thời điểm sớm nhất có thể” ở Hoa Kỳ.