Khi chủ nghĩa Marx trở thành sách Phúc Âm

Giáo hội Brazil đã phủ phục chủ nghĩa toàn trị.