Khi kinh tế Trung Quốc trượt dốc, chủ nghĩa quân phiệt của ĐCSTQ phát triển