Khoa học gia có thể lên thiên đường và xuống địa ngục, giải mã hôn nhân trên thiên đường