Khủng hoảng điện năng của Trung Quốc có thể thúc đẩy giá cả kỳ Giáng sinh tăng tới 15% ở Hoa Kỳ