Chuyên gia: Cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc đe dọa nỗ lực duy trì quyền lực của ông Tập Cận Bình