Kỹ sư tại California tìm thấy hy vọng trong bài viết nhân dịp Tết Nguyên Đán (2023) của nhà sáng lập Pháp Luân Công