Ký ức về Samuel Chapman, vị tướng quân của thời Nội Chiến đã trở thành nhà giáo dục cho những nô lệ được tự do