Lạm phát chạm kỷ lục 10% ở 19 quốc gia EU sử dụng đồng Euro