Ngân hàng Trung ương Anh đưa lãi suất chuẩn lên mức cao nhất kể từ năm 2008