Lạm phát khiến các gia đình Mỹ tốn thêm 11,500 USD trong năm nay