Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tại thành phố Düsseldorf, Đức