Lốc xoáy tại Hà Tĩnh làm tốc mái gần 300 căn nhà, hàng trăm hecta lúa màu đã trổ bông bị gãy đổ