Lời nguyền của sự đố kỵ: Những người theo dõi Trung Quốc có thể học hỏi từ lịch sử