Lũ lụt ở Trịnh Châu: 400,000 xe ngập nước, ngành bảo hiểm kêu gặp khó khăn