Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Tác giả người Đức Rainer Fassnacht nhận thấy thông điệp của Shen Yun ‘rất đúng thời điểm’