Luật sư của lực lượng Navy SEALs: Quân đội đang bỏ qua khả năng miễn dịch tự nhiên