Luật sư: Cựu TT Trump sẽ đối mặt với những cáo buộc ‘được bịa đặt’ trước phiên điều trần ngày 04/04