Luật sư của cựu TT Trump tiết lộ ưu tiên pháp lý trước nhất trong vụ truy tố của ông Bragg