Lực lượng Không gian Hoa Kỳ: Các công ty không nên hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ phóng vào không gian của Trung Quốc

Một giám đốc tình báo cấp cao của Lực lượng Không gian cảnh báo, “Điều quan trọng không chỉ đối với các công ty Hoa Kỳ … mà đối với cả các công ty quốc tế, là không nên giúp ĐCSTQ tiến triển thêm.”