Lục quân Hoa Kỳ mở rộng chiêu binh để đáp ứng các thách thức quân sự từ Trung Quốc và Nga