Người Mỹ ngày càng lo ngại hơn về tình trạng mất việc, không có khả năng trả nợ

Trong khi các con số việc làm gần đây ‘trông có vẻ sáng bóng khi nhìn từ xa,’ nhà dự báo kinh tế Sean Snaith cho biết vẫn ‘có một chút vệt đen.’