Lượng công dân Trung Quốc vượt biên vào Hoa Kỳ nhiều chưa từng thấy, khớp với xu hướng ‘đào thoát’ trên mạng xã hội ở Trung Quốc